Bachelorprosjekt

Gruppe 19

Gruppemedlemmer:

Emil Thorstensen Jensen

INFORMATIK

s315610

Marcus Gullerud

HINGDATA

s325888

Gustav Wehn

INFORMATIK

s326171

Joachim Tveita

INFORMATIK

s326150