Bachelorprosjekt vår 2020


Digital onboarding

Gruppe 23 - Oslomet


Prosjekt

Digital løsning for å forbedre prosessen med mottak og oppfølging av nyansatte

Innovasjon Norge ønsker å forbedre prosessen med mottak og oppfølging av nyansatte. Det ønskes et digital hjelpemiddel som kan hjelpe personalleder med oppfølging av standard prosedyrer samt sikre en bedre informasjonsflyt til alle nyansatte gjennom hele organisasjonen.

Ønsket sluttilstand av prosjektperioden i mai er et fungerende system Innovasjon Norge kan benytte seg av eller videreutvikle. Det skal utvikles et system i form av en webapplikasjon med .NET Core & ReactJS som teknologi.

DOKUMENTASJONSTATUSRAPPORT

Statusrapport skrevet før prosjektstart. Beskrevet hvordan vi har dannet gruppe, hva slags prosjekter vi ønsket, og hva vi gjorde for å finne bedrifter.

18.10.2019

PROSJEKTSKISSE

I prosjektskissen står det informasjon om prosjektet vi har valgt, flere detaljer rundt prosjektet og informasjon om bedriften vi skal jobbe sammen med.

08.11.2019

FORPROSJEKT

Forprosjektrapporten ble laget ved prosjektstart. Den beskriver forskjellige løsninger til problemstillingen, mål og en fremdriftsplan.

17.01.2020

SLUTTRAPPORT

Den endelige rapporten for prosjektet. Inneholder detaljer om blant annet oppgaven, løsningen og resultatene.


25.05.2020

GRUPPEMEDLEMMER


Camilla

Informasjonsteknologi

s326162@oslomet.no

Randi

Informasjonsteknologi

s326193@oslomet.no

Dendembo

Anvendt datateknologi

s315734@oslomet.no

Live

Anvendt datateknologi

s315564@oslomet.no