Bachelorprosjekt 2020 - Gruppe 18

Cards Against Programmers

Statusrapport

Vår føste rapport om hvordan vi har dannet gruppe, hva slags type prosjekter vi er øsnker, og hva vi har gjort for å finne bedrifter

Prosjektskisse

I prosjektskissen står det informasjon om prosjektet vi har valg og informasjon om bedriften vi skal jobbe sammen med.

Forprosjekt

En konkret beskrivelse av hva oppgavens resultat skal være, og rammebetingelser satt av oppgradgsgiver.

Rapport

En rapport for bachelorprosjektet utført hos Attentec AS vår 2020

Om bedriften


Attentec løser komplekse IT-utfordringer gjennom moderne programvareutvikling på en enkel og kostnadseffektiv måte. Våre utviklere behersker alle relevante metodikker, teknologier, verktøy og utviklingsspråk.

https://www.attentec.no/

Om oss

Anh Andreas Løyning Vu

Dataingeniørstudent hos OsloMet siden høst 2017

Aleksander Becker Birkeland

Dataingeniørstudent hos OsloMet siden høst 2017

Kevin Nguyen Ngo

Informatikkstudent hos OsloMet siden høst 2017