Bachelorprosjekt 2020, Gruppe 18

Statusrapport

Vår føste rapport om hvordan vi har dannet gruppe, hva slags type prosjekter vi er øsnker, og hva vi har gjort for å finne bedrifter

Link til dokument
Prosjektskisse

I prosjektskissen står det informasjon om prosjektet vi har valg og informasjon om bedriften vi skal jobbe sammen med.

Link til dokument
Forprosjekt

En konkret beskrivelse av hva oppgavens resultat skal være, og rammebetingelser satt av oppgradgsgiver.

Link til dokument