Kontrollskjema YX Truck


Medlemmer!Håkon Sørum

HINGDATA

Mikkel Larsen

INFORMATIK

Petter Kongshaug

INFORMATIK

Dokumenter


Statusrapport

Prosjektskisse

Forprosjekt

Prosjektrapport

Kontakt oss!


Dersom du lurer på noe, ta kontakt med gruppeleder så svarer vi så raskt som mulig!