Bachelorprosjekt - Grouse

Gruppe 9

Prosjektet

Grouse er et eksisterende prosjekt som skal være et verktøy for å utvikle kravspesifikasjoner. Applikasjonen består av en server og et webbasert brukergrensesnitt. Programmet som kjøres på serversiden er kodet i Java, mens brukergrensesnittet så langt er laget i Angular. Det er ikke sikkert vi kommer til å bruke den det, eller lager det på nytt i noe annet enn Angular. Tanken er at brukere skal opprette ett prosjekt og ta stilling til spørsmål om hvilke krav de vil stille. Så gjøres dette om til et Word-dokument som kan lastes ned.

Gruppemedlemmer

Kristoffer Holm (s325884)

Litt info om Kristoffer

Fredrik Stokkebryn(s325870)

Litt info om Fredrik

Martin Hansen(s326189)

Litt info om Martin

Dokumenter: