Bachelorprosjekt 2020

Gruppe 17

Prosjekt beskrivelse

En åpen oppgave der man skal benytte seg av maskinlæring til å automatisere eller forbedre prosesser/tjenester innad i Innovasjon Norge.

Medlemmer

Gruppen består av 4 studenter fra OsloMet som studerer dataingeniør.

...
Tsegazab Tesfay

s325857@oslomet.no

...
Pedram Rahdeirjoo

s325906@oslomet.no

...
Erik Snilsberg

s325872@oslomet.no

...
Atika Gondal

s315301@oslomet.no