Bachelorprosjekt 2020

Gruppe 25

Dokumentene

01

Statusrapport

Last ned
02

Prosjektskisse

Last ned
03

Forprosjekt

Last ned
04

Sluttrapport

Gruppe medlemmer

Jakkris Thongma

s197101

Bao Duy Nguyen

s169969

Mohamad Abo Alkhair Kenas

s320045

Amirhan Hadzjaev

s326322