Bachelorprosjekt 2020

Gruppe 25

Innovasjon Norge ønsker å utvikle et digitalt adgangskort som kan erstatte eller være et alternativ til de tradisjonelle adgangskortene med RFID teknologi som brukes per dagens dato. Vi har laget en løsning som omfatter en mobilapplikasjon for det digitale adgangskortet og webapplikasjon til administrering.

Dokumentene

01

Statusrapport

Last ned
02

Prosjektskisse

Last ned
03

Forprosjekt

Last ned
04

Sluttrapport

Last ned

Team

Jakkris Thongma

s197101

Bao Duy Nguyen

s169969

Mohamad Abo Alkhair Kenas

s320045

Amirhan Hadzjaev

s326322