Bachelorprosjekt

IN-logo

Om oppgaven

Prosjektet går ut på å utvikle et helhetlig system for å få oversikt over ledige parkeringsplasser i Innovasjon Norge sine lokaler slik at flere kan benytte seg av muligheten til å bruke parkeringsplassene. Foreløpig er det kun de øverste stillingene som kan bruke parkeringsplassene, men det er ikke alltid de blir brukt. Enkeltpersoner må derfor ringe resepsjonen på forhånd for å forsikre seg ledig parkering. Innovasjon Norge har kontorer midt i Oslo sentrum, og det er få parkeringsplasser i området rundt. Vår oppgave går derfor ut på å effektivisere bruken av disse parkeringsplassene.

Dokumentasjon
...

Statusrapport...

Prosjektskisse


...

Forprosjektrapport

...

Sluttrapport

Team

Karla Yvett Røengen-Wistedt
Rameen Jamshaid Khan