Bachelorprosjekt 2019 | Gruppe 47

INTERACT


INTERACT prosjektet skal gi helse-studenter en måte å jobbe med fiktive helserelaterte cases på en oversiktlig og interaktiv måte. Samt gi foreleser en brukervennlig løsning for editering og oppretting av slike cases.


Fremdriftsplan

Plan

Medlemmer

Ellen Opsahl Vinbæk
Frida Pettersen