Bachelorprosjekt Gruppe 44

Oslo Metropolitan University · Informasjonsteknologi · Våren 2019

Overvåking og arkivering av sosiale medier er en av Retrievers kjernetjenester. Målet til prosjektet er å utvikle funksjonalitet for autentisering av brukere fra sosiale medier og publisering til disse direkte ifra en microservice som kan implementeres i portalen til Retriever.


Medlemmer

Max Lossius Bjerkfelt

Anvendt datateknologi

LinkedIn

Oslo

Karl-Otto Tennøy

Anvendt datateknologi

LinkedIn

Oslo

Esben Bakke Ellingsen

Anvendt datateknologi

LinkedIn

Oslo

Oppdragsgiver

Retriever Norge AS

Medieovervåkning


Retriever er Nordens ledende leverandør av medieovervåkning, verktøy for redaksjonell research og medieanalyse. Retriever består av over 180 ansatte i Norden, med en teknikkavdeling på 40 teknologer.

Langkaia 1, Havnelageret - 0150 OSLO

Dokumentasjon

Prosjektskisse

Presisering av prosjektet, oppdragsgiver og medlemmer.
November 2018

Forprosjektrapport

Definering av problemområde, mål, arbeidsrammer og videre plan for arbeidet med prosjektet.
Januar 2019

Sluttrapport

Endelig sluttrapport
Mai 2019