Gruppe 40


Oppdragsgiver: HR Manager Talent Solutions
Studenter: Sina Mobaraki & Eirin Molle

Oppgaven


Oppgaven utføres hos HR-Manager og går ut på å utvikle et interaktivt kart for fremstilling av lokasjonsdata i sanntid. For å løse oppgaven brukes ulike rammeverk som React, ASP.NET Core og Azure ServiceBus

Om oppdragsgiver


Hentet fra deres nettsider: HR Manager er spesialister på HR- og rekrutteringsprosesser. Løsningene vi tilbyr skaper merverdi for virksomheter i alle bransjer uavhengig av størrelse. Våre brukervennlige skytjenester Talent Recruiter, Talent Onboarding og Talent Manager, ivaretar hele HR. [1]

Om oss


Sina Mobaraki

Student: Anvendt Datateknologi

s315705@oslomet.no

Eirin Molle

Student: Dataingeniør

s315313@oslomet.no

Filer