Testeffektivisering med maskinlæring


Bachelorprosjekt i ingeniørfag - data
OsloMet 2019
Om prosjektet


Bacheloroppgaven vår går ut på å forbedre og optimalisere testearbeidet for Autosys-prosjektet. Autosys er et system som administrerer kjøretøyregisteret i Norge og eies av Statens vegvesen. Systemet er gammelt og har ikke blitt fornyet mye siden 80-tallet. Etter at flere selskaper har prøvd å fornye det og trukket seg, har Accenture nå tatt over prosjektet. Systemet forventes å bli ferdig innen 2021.

En viktig del av programvareutviklingen i prosjektet er testingen av programvaren. Det som ønskes i forbindelse med testingen er en løsning som kan gi informasjon om avvik som vil oppstå etter en kodeendring. Vår oppgave går dermed ut på å hjelpe til med å effektivisere og optimalisere testearbeidet i forbindelse med Autosys-prosjektet. Dette skal vi gjøre ved å bygge en maskinlæringsmodell med de oppsamlede dataene.
Bachelorgruppa består av følgende studenter:Adem Salih


Branislav Petrovic


Nils Gustav Andreas Berggren

Dokumenter


Statusrapport
Prosjektskisse
Forprosjektrapport
Sluttrapport