Gruppe 37

Utvikling av system for å håndtere vaktene som jobbes på Samfunnet Bislet

Karl Fremstad, Magnus Arsenovic Schei, Torkil W. E. Grimsrud, Vilde Benedicte Jord og Øivind Thorrud

Dokumenter

Statusrapport

Prosjektskisse

Forprosjekt

Prosjektrapport