Er setninger gode passsord?

Bachelorprosjekt ved Oslo Met, våren 2019.

Prosjektet Rapporter Om oss

Gruppe 35

Dette er prosjekthjemmesiden til Gruppe 35. Den gir et overblikk over gruppen og deres arbeid med bachelorprosjekt ved Oslo Met - Storbyuniversitet, våren 2019

I denne rapporten har vi i samarbeid med Nasjonal sikkerhetsmyndighet sett på om tilfeldige setninger fra bøker og dokumenter på norsk kan brukes som passord. I tillegg til undersøkelser og kildearbeid har vi utviklet en applikasjon i Python som henter ut setninger fra dokumenter og bøker. Gjennom arbeidet med rapporten har vi kommet frem til hva kreves av et godt passord og om setninger er egnet som passord.

Simen Ege

Har studert Anvendt Data ved Oslo Met, og er hjernen bak utvklingen av applikasjonen. God forståelse for det tekniske som har vært uvurderlig for prosjeket.


Lars Gaute Øverbø

Har studert informasjonsteknologi ved Oslo Met. Har tidligere jobbet i forsvaret, før han begynte å studere informasjonsteknologi ved Oslo Met, og har en forkjærlighet for informasjonssikkerhet. Har hatt hovedansvaret for det teoretiske i oppgaven.