KPI Dashboard for Nets Technology Unit

Hos Nets har vi utviklet en webapplikasjon som gjør import og rapportering av prosjektdata mer effektivt. Verktøyet visualiserer ulike prosjektdata grafisk og forenklerer rapporteringsprossessene i organisasjonen. Formålet med applikasjonen er å kunne gjøre lederenes rapporteringsprosess enklere. På samme tid skal applikasjonen fremstille statusindikatorer og trender for lederenes prosjektporteføljer. Dette har vi løst gjennom å utvikle en webapplikasjon i Angular og SpringBoot.

Om gruppen

Bachelorgruppen består av Jørgen Eide, Fredrik Kluftødegård, Stian Aleksander Øvsthus Sunde og Jonas Iversen. Bachelorgruppen har en spredt bakgrunn med erfaring fra både musikk, prosjektledelse, finans, helse- og kriminalomsorgen. At gruppemedlemmene har såpass spredt bakgrunn i tillegg til arbeidserfaring har vært en klar fordel, da man gjerne ser utfordringer og løsninger fra forskjellige perspektiv.

Siden 2016 har gruppens medlemmer studert ved fakultet for teknologi, kunst og design på OsloMet – Storbyuniversitetet. Samtlige har vært del av dataingeniørstudiet, hvor gruppen har samarbeidet godt i flere ulike emner og prosjekter.

Fredrik Kluftødegård
Jonas Iversen
Jørgen Eide
Stian Sunde

Dokumenter