Oppdragsgiver

Prosjektets oppdragsiver Zoaring har hovedkontor i Stavanger, men holder også til på Oslo Mesh. Zoaring er en kreativ bedrift som forenkler avanserte budskap med illustrasjoner, animasjoner og såkalte “Scribe videos”. Zoaring hjelper blant annet til med å presentere bedrifters verdier og opplæring av nyansatte til å belyse sosiale tema og implementere nye prosesser. Zoaring tilbyr også en “egenutviklet plattform for internkommunikasjon, der du enkelt publiserer informasjon og aktiviteter, og umiddelbart får en oversiktlig respons fra dine ansatte.“


Zoaring logo
- For mer informasjon

Problemstilling

Zoaring har i dag en del manuelle prosesser mellom dem og kunden. Det er lenge blitt snakket om å gjøre kundereisen mer digital og moderne. Fra før av baserer Zoaring seg på G Suite internt, men grensesnittet mot kunden er ofte e-post-basert. Zoaring ønsker derfor å forbedre brukeropplevelsen for kunden, sånn at både samarbeid og kundetilfredshet blir høyere.


Vi ønsker derfor å lage en brukervennlig web-app/nettside som kan brukes i grensesnittet mellom Zoaring og kunden. Vi vil prøve å integrere forskjellige tjenester på ett sted som for eksempel G suite, appear.in, Vimeo, Wetransfer, osv. I denne applikasjonen skal vi også ta hensyn til tid og integrere en form for “Timeline” hvor kunden og Zoaring kan legge til, for eksempel skisser og videoer.

Link til webapplikasjon:

Nettsiden kan du gå inn på her:
https://www.zoaringbachelor.tk/
NB: E-posten med innloggingslenke kan ta opptil fem minutter å få tilsendt på grunn av et gratis-domenet.
Kan havne i søppelposten din, så sjekk den.
Ikke alle e-postadressene fungerer, vi vet at ikke hotmail fungerer. Det kan være flere.


Kontakt:


Torbjørn Holtmon (26)

Anvendt Datateknologi

E-post: s315692@oslomet.no


Bjarte Isachsen (22)

Anvendt Datateknologi

E-post: s315751@oslomet.no