Hovedprosjekt i anvendt datateknologi ved OsloMet - Storbyuniversitetet

Gruppemedlemmer: Anne Igeltjørn & Nils Andreas Baumgarten Skogstrøm

Oppdragsgiver: OsloMet – storbyuniversitetet ved Frode Eika Sandnes

Kontaktperson hos oppdragsgiver: Frode Eika Sandnes, frodes@oslomet.no, +47 67 23 50 03

Prosjekskissen som PDF.

Forprosjektrapport som PDF.


Sluttrapport som PDF.

Appen TimerTimer – nedlasting og installasjon

Brukersentrert utvikling i praksis

I denne oppgaven har fokuset vært på de erfaringene vi har gjort oss ved å benytte brukersenteret utviklingsprosess, heller enn å kun fokusere på den tekniske siden av programutvikling. Dette har gitt oss en helhetlig forståelse for utvikling av programvare og hjulpet oss å løfte blikket ut over vår rolle som programutviklere. I tillegg har det gitt oss innsikt i hvilke utfordringer og prioriteringer andre fagfelt står overfor og hvordan vi som programutviklere kan støtte deres arbeid for å oppnå et bedre sluttprodukt.

På skolen ellers har fagene kun fokusert på deler av forløpet. Denne oppgaven har gitt oss praktisk erfaring i et scenario der hele prosessen blir gjennomført. Dermed har vi fått en bedre forståelse av helheten i prosessen og mulighet til å forstå de forskjellige involverte partene i et større prosjekt. Med brukersentrert utvikling har vi undersøkt hva som utgjør en bra timerapp for brukeren, og hvordan den kan være et effektivt hjelpemiddel i hverdagen.