Universell utforming av Buskerud fylkeskommune sin ansattportal

I dagens samfunn er det ekstremt viktig at alle systemer er godt tilpasset alle personer, uansett bakgrunn. Alle har funksjonsnedsettelser i løpet av livet – det er en del av det menneskelige mangfoldet.

“Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.”(Miljøverndepartmentet 2007)

Buskerud Fylkeskommune vil derfor fronte universell utforming og gå frem som et godt eksempel for den offentlige sektoren.

Dokumenter

Medlemmer

Jonas Ellefsen
Anvendt datateknologi
Thomas Ek Pedersen
Anvendt datateknologi

Oppdragsgiver

Buskerud Fylkeskommune

Thomas Krekling
Kontaktperson
Stilling: Prosjektleder

Samarbeidspartnere

Denne bacheloroppgaven er gjort i samarbeid med

Buskerud Fylkeskommune
Prosjektet Viken fylkeskommune fra 2020