Bachelorprosjekt 2019, Gruppe 15

Veracity Tender

PROSJEKTBESKRIVELSE

DNV GL ønsker å øke aktiviteten på plattformen ved å få et høyere antall leverandører og forbrukere. Plattformen tilbyr mange ulike tjenester i dag i ulike industriområde, og for en forbruker kan det være vanskelig å orientere seg og finne frem til riktig løsning(er) på deres problem. Og at både leverandør og forbruker må forstå hverandre uavhengig av teknisk nivå av språkbruk. De ønsker derfor å hjelpe forbrukere til å finne enkelt fram til servicer som passer deres behov gjennom naturlig språk. Samtidig skal det hjelpe leverandører og Veracity til å finne ut hvilke behov forbrukerne har og/eller trenger, og eventuelt lage løsninger som ikke finnes fra før av på Veracity-markedsplassen.

MEDLEMMER

memebers

Narmatha Siva

memebers

Natcha Nanthawisit

memebers

Kristine Beddari Skjellestad

memebers

Carlo Hoa Nguyen