Bachelorprosjekt 2019

Gruppe 14

Prosjektet

BBL Digital har flere millioner fakturaer som går igjennom systemene sine hvert år. Disse fakturaene blir godkjent av en eller flere personer, før de går videre igjennom systemene. BBL Digital trenger en løsning for brukerne som skal godkjenne disse fakturaene. Brukerne er i alle aldre og med forskjellig utdanning og bakgrunn. Så det er viktig at løsningen er intuitiv og lett å bruke. Videre er det også̊ viktig at løsningen har en god overføringshastighet slik at systemet fungerer sømløst ved at systemet ikke henger når brukeren bruker det. Dette er en utfordring fordi det er svært mye data som skal overføres og behandles. BBL Digital ønsker en ny løsning for fakturagodkjenning.Gruppen


Adrian Vedum Håland

s315308@oslomet.no

Henrik Finnerud Larsen

s315317@oslomet.no

Martin Strøm Olsen

s198225@oslomet.no

Dokumenter


Statusrapport

Prosjektskisse

Forprosjektsrapport

Sluttrapport