Problemstilliing

HiOA har i dag en lang sjekkliste med punkter som leder har overordnet ansvar for å følge opp i løpet av oppstartstiden (første 6 mnd). Per i dag er det varierende om punktene i listen følges opp.

Mye informasjon som er viktig og relevant for den nyansatte finnes også på nettsidene/intranettet til HiOA. I hvilken grad dette når frem til den nyansatte varierer.

Det er også behov for et bedre hjelpemiddel for personalleder med tanke på oppfølging av punktene i listen, samt sikre en bedre og lik informasjonsflyt til alle nyansatte gjennomgående i hele organisasjonen.

Oppgave

HR avdelingen ved Høgskolen i Oslo og Akershus(HiOA) ønsker å få utviklet et forslag til en digital løsning for å forbedre prosessen med mottak og oppfølging av nyansatte. Det er lagt opp til frihet med tanke på løsningsmetode.

Bilde av listen

Filer


Hvem er vi?

Robin Stadven

John André Seem

Stian Widsteen