Westad Sky

Bachelorprosjekt OsloMet 2018


Om prosjektet

Oppgaven går ut på å utvikle en skyløsning for Ing. Westads sensorbokser. Sensorboksene deres har nå mulighet til å laste opp avlesningene sine til en server hvor kunder kan hente dataene sine. Oppgaven løser problemer som oppstår for kunder som har bokser stående på steder som er vanskelig å komme til eller har et stort antall bokser hvor innhenting av data blir ressurskrevende.

Om gruppen

Gruppen består av tre studenter fra OsloMet. Vi fullfører Bachelorgraden i dataingeniørstudiet ved OsloMet våren 2018.

Erling Wisløff

Erling jobber som systemsupport hos Sparebank1 på kveldstid og driver ellers med mye hobby-programmering. Erling har stor interesse for programmering og har et godt øye for gode løsninger.

David Solheim

David har fagbrev som dataelektroniker, med fokus på oppsett, drift og vedlikehold av store og små IT-systemer. David har en stor interesse for ny teknologi, systemutvikling og programmering.

Martin Solheim

Martin har en spesiell interesse for interaksjonsdesign, brukerrettet utvikling og webutvikling, men liker seg også godt bak en linux terminal. Martin har også gått Trøndertun Folkehøgskole der han studerte musikk.

Dokumentasjon

Sluttrapport