BESKRIVELSE

Sammen med Netcompany har vi jobbet med et prosjekt for Statsbygg. De ønsket seg en ny løsning for å administrere sine parkeringsplasser. For dette har vi utarbeidet to løsninger, en webapplikasjon og en progressiv webapplikasjon. Statsbygg tilbyr løsningene henholdsvis til deres Servicetorg og deres ansatte. Selv om løsningen i første omgang skal tas i bruk ved hovedkontoret har den blitt utformet på en fleksibel måte slik at den kan skaleres og benyttes andre steder og på sikt kanskje bli en del av Statsbygg sin Digibygg-satsning.

DOKUMENTASJON

Statusrapport

Prosjektskisse

Forprosjektsrapport

Sluttrapport

MEDLEMMER

Silje Foss Olsen

Karianne Kristiansen

Tuva Ødegård

Maria Øverlier Berg