Bachelorprosjekt - gruppe 13

Dette er en nettside for bachelorprosjektet: Yelpi - Gamification.

Prosjektskisse

Prosjektskisssen gir en kort oversikt over oppdragsgiver, problemstilling og teknologi som skal brukes.

Prosjektskisse PDF

Forprosjekt

Forprosjektdokumentet ble laget si starten av prosjektet for å se på forskjellige løsninger til problemstillingen.

Forprosjekt PDF

Prosjektrapport

Dette dokumentet er en rapport for et bachelorprosjekt utført ved OsloMet våren 2018. Prosjektet er gjennomført av Daniel Dysjeland, Knut Åge Hofseth, Kristine Helle-Andresen og Espen Tønnessen Nordli, for oppdragsgiveren Yelpi. Oppgaven gikk ut på å implementere gamification i den eksisterende webapplikasjonen til Yelpi, samt utbedringer av registreringsprosessen.

Sluttrapport PDF