NextPage

"Ledige jobber representert i kart" for IBM

Oppgaven

Vi har laget en mobil-applikasjon som representerer ledige jobber i Kart. Dette har vi gjort for IBM. For dokumentasjonen til prosjektet, se forprosjekt, kravspesifikasjon, eller den endelige sluttrapporten,