Bacheloroppgave hos Avanade

Gruppe 6 - Vår 2018

Tema: Maskinlæring.
Tilgjenglighet: Konfidensiell/lukket.


Avanade er et konsulentselskap. Vi har fått oppgave hos en av deres kunder.
Bakgrunnen for oppgavens tilgjenglighet er kundens ønske om dette.

Om gruppen

John Kasper Svergja

Dataingeniør

Studentassistent ved OsloMet i Programutvikling, tidligere også programmering og webprosjekt. Har en publikasjon fra SIGGRAPH 2017 sammen med førsteamanuensis Henrik Lieng.

Truls Stenrud

Dataingeniør

Tidligere ansatt ved Orakeltjenesten på HiOA. Nå er han studentassistent i emnet Operativsystem ved OsloMet. Han har god erfaring med .NET gjennom jobben som utvikler hos Altua AS.

Stian Horn Stensli

Dataingeniør

Studentassistent ved OsloMet i Operativsystem, tidligere også programmering og programutvikling. Han har bred teknisk innsikt og meget dyktig på problemløsning. Tidligere har han vært ansatt hos Marcello AS.

Dokumenter

Grunnet oppgavens art er kun ikke-konfidensielle dokumenter publisert på denne siden.

Statusrapport

Statusrapporten er et dokument som forklarer hvordan gruppen ligger an med å få tak i en oppgave. Dokumentet ble levert 20.10.2017.
Last ned her

Prosjektskisse

Prosjektskissen skal skissere yttergrensene til prosjektet. Dokumentet ble levert 1.12.2017. På dette tidspunktet var imidlertid ikke oppgaven gitt.
Last ned her