Triona - TNE Maps


BACHELORPROSJEKT 2018

PROSJEKTSIDE - GRUPPE 1


Hovedprosjekt ved Oslomet – storbyuniversitetet, Informasjonsteknologi - Våren 2018.


Om prosjektet

Løsningen skal være en plugin som skal ta i mot dataobjekter og vise informasjon om disse grafisk i et dynamisk kart. Prosjektet blir utviklet i .NET, og det jobbes i mot TNE (Transport Network Engine) som er en database som inneholder informasjonen vi skal benytte oss av.

Arbeidsmetodikken vil basere seg på scrum-prinsipper, og det vil holdes daglige stand-up møter, og andre scrum-relaterte verktøy, der hvert gruppemedlem vil få ansvaret som scrum master i løpet av prosjektet. Prosjektet bygges opp av user stories for at vi lettere skal klare å nå prosjektmålet.

About


 • Shohaib Muhammad

  Dataingeniør
 • Pontus Sköld

  Dataingeniør
 • Rudi André Dahle

  Dataingeniør
 • Kittimasak Bunrat

  Dataingeniør

Dokumenter