Bachelorprosjekt

Høgskolen i Oslo og Akershus.
Fakultet for Teknologi, Kunst og Design

Oppdragsgiver

Dette prosjektet utføres i samarbeid med Bravo Solutions og søsterselskapet Bravo Audiovisual. Bravo Solutions AS er en ung leverandør av skytjenester med fokus på fleksible og moderne IT-løsninger for digitalisering av bedrifters arbeidshverdag. Bravo Solutions jobber mye med Office 365 og Azure. De har stort fokus på at kundenes medarbeidere skal få nødvendig opplæring og motivasjon for å ta i bruk ny teknologi. Solutions leverer komplette IT-løsninger og fungerer som en one-stop shop for både hardware, software og support.

Oppgaven

Prosjektet handler om utviklingen av en app til booking av møterom. Dette er en løsning som Bravo Solutions og søster-bedriften Bravo Audiovisual har sett etter for å kunne etablere seg som forhandler av, men som det muligens vil være mer gunstig å kunne levere selvstendig. Det er her vi og vårt bachelorprosjekt kommer inn, oppgaven er å lage en app hvor man kan se hvilke av bedriftens møterom som er opptatt og booke et ledig rom.

Helt i begynnelsen hadde vi tenkt at prosjektet først og fremst skulle være en webapp, og om mulig ved hybrid utvikling også en iOS og Android app. Etter et møte med Bravo, kom vi sammen frem til at vi heller skulle fokusere på å utvikle app-løsningen da web delen av appen “allerede eksisterer”. Dette ettersom vi bygger appen på Office 365/Microsoft Graph API, og office online med (office/outlook) kalenderen vil dermed fungere som webgrensesnitt. Pga av dette er det gjort store endringer fra forprosjektet til hva vi leverte.

Gruppen

Joakim H. Lund

Studerer Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Synne Storhaug

Studerer Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Johannes Strige

Studerer Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus