Velkommen!

Her finner du all dokumentasjon og nødvendig informasjon for Bachelorgruppe 20.

Kort om prosjektet

Vi skal sammen med GS1 Norway lage en applikasjon for kontroll av sporbarhets- og holdbarhetsinformasjon på dagligvarer. Gjennom å skanne en annen type strekkode, med større informasjonsbredde enn dagens strekkoder, vil mer informasjon være tilgjengelig ved elektronisk avlesning. Hovedhensikten med dette vil være å redusere matsvinn ved f.eks. at varer kan rabbateres mot holdbarhetsdato. I tillegg til dette skal løsningen kunne anvendes for å hente ut sporbarhetsinformasjon.

Smidig utvikling

Vi valgte å gjennomføre prosjektet ved hjelp av Scrum. Scrum er en arbeidsmetodikk som baserer seg på å lage små gjøremål, eller sprinter, og gjennomføre disse. Ved å gjøre dette vil det oppstå minimale problemer hvis endringer skulle være ønskelig underveis av oppdragsgiver, i tillegg er det lett å få en oversikt over hva som må gjøres og hva som gjenstår.

GS1 Norway

Vi er veldig fornøyd med oppgaven vi har fått av GS1 Norway. Oppgaven utfordrer oss på flere plan og tar opp et viktig miljøproblem, matsvinn.