Bachelorprosjekt

Gruppe 19

Vi en en gruppe på fire studenter som våren 2017 skal skrive bacheloroppgave, institutt for informasjonsteknologi.

Mer informasjon om prosjektet finner dere her

Prosjektrapport Kravspesifikasjon


Kontaktpersoner

Hvor Navn Stilling Mail
NC-spectrum Silje Aakre Prosjektmedarbeider silje.aakre@nc-spectrum.no
HiOA Terje Gjøsæter Førsteamanuensis HiOA terje.gjosater@hioa.no

Dokumenter

Dokument Kommentar Dato
Prosjektet Info om selve prosjektet fra oppdragsgiver Udatert
Statusrapport Status om dannelse av gruppe og kontakt med eventuelle oppdragsgivere 21.10.2016
Prosjektskisse Info om medlemmer, oppdragsgiver og litt om selve prosjektet. 02.12.2016
Forprosjekt Dokumentere at vi har kommet i gang. Litt om hvordan sluttproduktet skal se ut, og litt om teknologier vi tenker å bruke. 20.01.2017
Kravspesifikasjon Et dokument laget i sammarbeid med oppdragsgiver. Inneholder krav til systemet, mer utfyllende om teknologier og en rekke diagrammer. Udatert
Prosjektdagbok Inneholder informasjon om hva som har blitt gjort og skal gjøres på gruppemøter. Udatert

Leveringsdatoer

Nr. Oppgave Hvor Dato
1 Statusrapport På nettet 21.10.2016
2 Prosjektskisse På nettet 02.12.2016
3 Forprosjekt På nettet 20.01.2017
4 Prosjektrapport I ekspedisjonen 24.05.2017
5 Presentasjon Auditorium 06.06-09.06.2017