Bachelorprosjekt

Gruppe 15

Om prosjektet


Oppdragsgiver: Ungt Entreprenørskap


Innovasjonscamp er en idékonkurranse for studenter, og en læringsmetode for kreativitet og nyskaping. I løpet av en avgrenset tidsperiode skal studentene levere den best mulige løsningen på en reell utfordring gitt av en ekstern oppdragsgiver.


Vårt prosjekt skal ende i et ferdig produkt som Ungt Entreprenørskap skal benytte i sine innovasjonscamper. Løsningen vil være et digitalt, web-basert verktøy, som en erstatning for deres "analoge" papir-utgave.


Oppdragsgiver vet hva de vil ha, men ikke hvordan de vil ha det. Vi står derfor fritt, og vil være med å påvirke hele prosessen.
Digitalt, kreativt verktøy

Kreativt verktøy som skal digitaliseres:

Papirutgaven av verktøyet

Digitalt verktøy:

Placeholder for digitalt verktøy

Om oss


Kristian Pedersen

Studie: Anvendt datateknologi

Lavanja Jeyenthiran

Studie: Ingeniørfag - data

Lise Janbu Eide

Studie: Ingeniørfag - data

Marius Ylven Westgaard

Studie: Anvendt datateknologi