Bachelorprosjekt gruppe 11

Dette er presentasjonssiden for avsluttende hovedoppgave ved HiOA.
Oppgaven blir utført i samarbeid med Studentparlamentet og går ut på et system som kan ta seg av oppgaver i forbindelse med møtene som i dag gjøres manuelt.
Overhaling av eksisterende hovednettside.
System for håndtering av endringsforslag.
Talelistesystem:  system som viser oversikt over hvem som skal snakke og som tillater møtedeltagere å melde seg opp på listen.