Sammendrag

Et helautomatisk system for måling av temperatur i ulike kjølere
ved hjelp av en applikasjon utviklet i ServiceNow,
og prototyper av IoT-enheter.

Dokumenter

Prosjektskisse

ServiceNow er et CRM-selskap med røtter i USA som leverer skreddersydde skybaserte løsninger til sine kunder. ServiceNow sitt hovedfokus på verdiskaping er å forenkle alle tjenester og kommunikasjonsveier innad i selskapet, ved å automatisere kommunikasjonsflyten. Derav ønsker de at vi skal løse et problem som ser på akkurat dette hos en av deres kunder...


Forprosjekt

Til denne oppgaven er det ønsket at vi skal automatisere prosessen av å hente og lagre informasjon fra Coop sine kjøledisker. I samarbeid med ServiceNow skal vi utvikle et verktøy som kan hente, sende, lagre og tolke data. Dette skal vi kombinere med Coop sine rutiner for kjøledisker og i tillegg lage et brukergrensesnitt som er lett å tolke og forstå for sluttbruker...


Sluttrapport

I denne bacheloroppgaven var det ønsket at vi skulle automatisere prosessen av å hente og lagre informasjon fra Coop sine kjøleskap og frysere. Med ServiceNow som oppdragsgiver og veileder for prosjektet, skulle vi utvikle et verktøy som kunne hente, sende, lagre og tolke data. Dette skulle vi kombinere med Coop sine rutiner for kjøleskap og frysere, og i tillegg...