b Gruppe 7
Accenture logo
Teamder
Accelerate your team spirit

Filer


gruppe 7


Bilde av Paul Sørensen

Paul Pacoma Sørensen, s188283

s188283@stud.hioa.no
sørensen.paul@accenture.com

Bilde av Cathrine Bui

Cathrine Bui, s236646

s236646@stud.hioa.no
bui.cathrine@accenture.com

Bilde av milad sharif

Milad Sharif, s236602

s236602@stud.hioa.no
sharif.milad@accenture.com