Facebook Marketing API

Bachelorprosjektoppgave vår 2017 - Gruppe 4


Om oss

Huy Tran

(Huy) har holdt fullt fokus på systemutvikling gjennom studiet sitt. Han har arbeidet som studentassistent innen emnene Programmering og Programutvikling ved HiOA de siste 2 semestrene, med hovedfokus på utvikling i Java. Huy har en spesifikk interesse for informasjonssikkerhet og har dermed mye viktig kompetanse å bidra med i gruppa. Han er også gruppas “IT-ansvarlig” med sin motiverte innstilling overfor potensielle tekniske problemstillinger. Han har i tillegg jobbet som Orakel veileder for første klasse dataingeniør, IT og anvendt-data studenter.

Carl Frederik Mollèn

Carl har 11 års erfaring innen markedsføring og drar med seg mye nyttig innsikt og kompetanse innen området til gruppa. Senest som prosjektleder for markedsføring i Domino’s Pizza Norge har han hatt stort fokus på digital markedsføring med stor vekt på sosiale medier som Facebook og Instagram. Han har også arbeidet som studentassistent de siste 3 semestrene ved HiOA innen emnene Programmering og Programutvikling med hovedfokus på utvikling i Java.

Anh Thu Pham Le

Anh Thu har 20 studiepoeng fra Universitetet i Oslo på studiet Kriminologi som hun hadde parallelt med data studie på HiOA. Hun har også arbeidet som studentassistent ved HiOA i emnet Matematikk 2000 og statistikk. Anh Thu har en statistikk tankegang og en kompetanse, samt et talent, innen området som er svært nyttig for denne type oppgaver. Hun har også svært god kompetanse på webdesign.

Prosjektbeskrivelse


Med omtrent 1.1 milliarder brukere leder foreløpig Facebook over sine konkurrenter og er derfor det mest brukte verktøyet innenfor sosiale medier per dags dato. Ettersom en syvende del av befolkningene befinner seg på Facebook, kan man hente ut og lage statistikker slik at man kan få tilgang til og bruke data som omhandler brukerens interesser over nettet. Med slik informasjon kan annonsører utnytte uthentet informasjon og bruke det på å forstå markedet.

OMG er et av de ledende bedriftene innenfor markedsføring på nett i Norge. Bedriften ble etablert i 2002 og har gjennom tiden vunnet flere priser. Deres interesse for brukere og deres aktiviteter på nett fører til at OMG blir tiltrukket til Facebook sin data over deres brukere. Deres ønske er å kunne ekstrakte data fra Facebook og lage en statistikk over brukerens handlinger og kunne kategorisere disse handlingene ut fra brukerens personalia. Med disse interessene har derfor OMG annonsert en bachelor oppgave med hensikt om å kunne bruke Facebook sin API til å automatisere statistikker slik at de kan bruke uthentet data til å bli bedre i markedet

***

Dagbok

Beskrivelse av progresjonen under bachelorprosjektet


07.03.17 – Oppmøte: AT, Huy & Carl

Vi planlegger å bli ferdig med i næmeste framtid:

- Logg inn med facebook

- Gi siden tillatelse til å administrere ad accounts


Carl har avtalt møte med en veileder fra oppdragsgiver, der vi har kommet fram til ett møte på torsdag klokken 9.

03.03.17 – Oppmøte: AT, Huy & Carl

Møte med Eva(veileder på HiOA). Møtereferat:Legger frem det vi har gjort fram til nå. Huy har jobbet med front-end i ferien og fått fram en visuell fremvisning av vår webapplikasjon på nett. Det planlegges videre et møte med vår veileder fra oppdragsgiver i forbindelse med å planlegge å sette opp en server for vår applikasjon.

20.02.17 – 27.02.17 - Oppmøte:

***Vinterferie***

17.02.17 – Oppmøte:

Møte med Eva(veileder på HiOA). Møtereferat: Diskusjon om hvordan vi skal jobbe videre med oppgaven fremover, hvilke oppgaver vi kan jobbe med i ferien.

13.02.17 – Oppmøte: AT, Huy & Carl

Ukens tidelt oppgave til alle:

AT: ekstrakte data fra eksterne kilder

Huy: Utforme en enkel webapplikasjon for å bruke opp mot Facebook.

Carl: Konfigurere koblingsbro mellom Facebook API og gruppens webapplikasjon

09.02.17 – Oppmøte: Huy & AT

Vi har brukt de siste dagene på å "leke" oss fram med Facebook API med hensikt av å forstå hvordan API-et fungerer. Vi diskuterte om hva vi manglet i forbindelse av planleggingsfasen og kom fram til at det er noe punkter vi bør diskutere om og få det klargjort.

- Detaljert beskrivelse av kravspesifikasjonen der vi forklarer hvilke mål og hvordan vi planlegger å nå målet.

- En løsning på hvordan vi kan dokumentere ting uten at det blir rotete samtidig som vi kan få oversikt over hva de andre gruppe medlemene har gjort.

- En mer detaljert gjennomføringsplan med beskrivelse av hvordan vi fordeler arbeidet utover tid, samt. hvilke oppgaver som kreves for at prosjektet skal være gjennomførbar. mao utvide innholde fra forraporten og lage en mer detaljert beskrivelse av de forskjellige milepælene evt. legge inn eller fjerne milepæler om nødvendig

Til i morgen har vi veiledningstime med Eva(veileder på skolen) som vi planlegger å legge fram det vi har gjort frem til nå slik at vi kan få tilbakemelding om våres fremgang. Etter timen planlegger vi et gruppemøte hvorav vi skal ta opp de forskellige temaene nevt over.

03.02.17 – Oppmøte: Huy & Carl

Presentasjon av bachelor prosjektoppgave for Eva.

02.02.17 – Oppmøte: Carl, Huy & AT

Møte med Isak (veileder fra OMG). Carl fremviste hans funn fra uken og spurte om noe av det var innafor det oppdragsgiveren er ute etter. Vi har fått tilgang på annonsekonto av OMG til bruk for testing og analysering på det vi gjør. Vi har fått godkjent et par av de punktene som kan være til bruk for en grei oppgave da kan vi lage en punktliste.

- Opprette custom audiences

- Oppdatering av custom audiences

- Automatisk opprettelse av ads/annonser basert på nevnte CA

- Dynamisk annonser

- Sporing i forbindelse med annonsene

- Innsikt og analyse

27.01.17 – Oppmøte: Huy & AT

Møtereferat med Eva(Veileder på Høgskolen): Gjennomgang av det vi har fått til fram til nå. Vi presenterte det vi har gjort, og det vi planlegger å gjøre fremover. Huy viste hans arbeid på Trello, en visuell oversikt over de forskjellige milepælene i nærmeste og fjerneste framtid. AT fikk en gjennomgang om hvordan sluttprosjektet skulle se ut, samtidig kunnskap om hvordan bruke forprosjektrapporten til utkast for sluttrapporten.

Videre diskuterte vi om hvordan vi skulle starte med forrapport presentasjonen til fredag neste uke. Vi ble enige om å forme en kravspesfikasjon med konkrete oppgaver prosjektet dreier seg om, og bruke dette på presentasjonen.

Denne uken har vi fått litt mer innsikt om hvordan oppgaven ser ut, i tillegg til at vi har fått sett demo-er som er noe tilnærmet oppgaven vi har fått som er gjort av andre, og dermed har vi forstått at denne oppgaven er gjennomførbar. Vi er derfor mer positiv innstilt på at vi kan få til denne oppgaven, og at den er blitt mindre abstrakt for oss i forhold til det den var til å begynne med.

Til neste uke planlegger vi å jobbe med kravspekken Eva snakket om, og forberede oss til presentasjonen. I tillegg til dette planlegger vi også å fortsette med re-search av Facebook API.

24.01.17 – Oppmøte: Huy, AT & Carl

Møte med Isak (veileder i OMG: Vi fikk mer informasjon om hvordan oppgaven skal være. Isak introduserte oss for smartly, som er ett verktøy som idag blir brukt i forbindelse med reklame på nett. Huy fikk også guide fra Isak som demonstrerte noe for han.

Videre denne uken har gruppen valgt å dele opp noen få milepæler slik:

Huy: jobber med Trello og får i gang gruppe strukturen digitalt, samtidig fastlå milepæler som er nødvendig for gruppen slik at vi får en helhetlig oversikt over hva vi må gjøre for å gjennomføre prosjektet.

Carl: Skal prøve å få til å kommunisere med facebook. Han skal prøve å få til en to-veis kommunikasjon med facebook som innebærer at han skal klare å sette opp en fungerende app mot Facebook marketing API og klare å gjøre kall oppe mot annonsekontoene som vi har tilgang til.

AT: Skal ferdistille forrapporten og få til noe å vise Eva(veileder HIOA) til Fredag slik at hun kan komme med innspill for prosjektoppgaven.

I tillegg til de enkelte oppgavene som hver enkel av oss skal prøve å fullføre skal alle prøve å re-searche mest mulig om Facebook API, og være klar til neste uke. Neste uke regner vi å ha et møte tidlig i uken, der alle møter opp og legger frem det vi har slik at vi kan planlegge videre neste ukes milepæler.

20.01.17 – Oppmøte: Huy, AT & Carl

Møtereferat med Eva(Veileder HioA): Orientering av hvordan bachelorprosjektoppgaven fungerer. Vi presenterte både bedriften vi jobber i og deres oppgave for oss. Eva veiledet oss om hvordan vi burde angripe oppgaven, samt diskuterte vi om hva som kunne være en potensiell problemstilling for at vi skal kunne score høyest mulig. Eva fortakte om sine tidligere prosjekter, samt dele med oss hennes erfaring om hva som hun tror er bra og hva som ikke er så lurt å gjøre.
Vi ble enige om å fortsette å skrive mest mulig på forrapporten, og ha et møte igjen på fredag for å prøve å forme en bra problemstilling.

19.01.17 – Oppmøte: Huy, AT & Carl

Ferdigstilling av forrapport. Carl har avtalt møte med Eva(veileder på skolen), AT har avtalt møte med Isak(veileder hos OMG), og Huy har snakket med Tor(bachelorprosjekt ansvarlig på HIOA. Foreløpig ingen arbeidsoppgaver til helgen. Estimert starttid på prosjektet er tirsdag neste uke etter at vi har hatt møtene med de forskjellige veilederene.

18.01.17 – Oppmøte: Huy & AT

Fortsettelse med jobbing av nettside og skrive forrapport(samt planlegge prosjektet).

17.01.17 – Oppmøte: Huy, AT & Carl

Nettside ferdig og lagt opp i skoleserveren. Fortsettelse med skriving av forrapporten. På vei til å fullføre.

16.01.17 – Oppmøte: Huy & AT

Fortsette med skriving av forraport, planlegge fremdriftsplan, diskutere eventuelle hindringer/feilanalyse.

Opprettelse av studentserver og nettside for å legge opp dokumenter og skrive dagbok.

13.01.17 Oppmøte: Huy, AT og (Carl over nett pga sykdom)

- Diskutere om gruppestruktur, enig om faste dager: tirsdag, torsdag, fredag klokken 10.

- Carl avtalte møte med Eva

- Fordeling av ansvarsområder.

I utgangspunktet skal alle delta med gjennomføring av alle oppgaver, likevel fordeler vi ansvarsområder slik at enkelte kan fokusere på at ting skal gå fremover i deres felt. Vedkommende for utdelt ansvarsområder kan velge å disponere ut oppgaver til resten av gruppen med en rettferdig mengde slik at alle får gjort noe.

09.01.17 – Oppmøte: Huy & AT

Forklare oppgave, få ett lite innblikk over Facebook API. Se gjennom gamle bachelor for å få litt oversikt over hvordan vi skal skrive oppgaven.