Bachelor Manager
Hovedprosjekt 2017

Prosjektside - Gruppe 1

Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Informasjonsteknologi - Våren 2017.


Prosjektintroduksjon

Vi er stolte av å ha fått muligheten til å skrive bacheloroppgaven vår hos Accenture. Accenture er et stort og seriøst IT-selskap som leverer programvare til store aktører rundt i verden. Vårt intervju og senere møter med Accenture har svært inspirerende. Vi har merket tydelig at Accenture er en seriøs bedrift som tar sine kunder på alvor.

Arbeidsmetodikk

For å kunne tilfredsstille kravet fra Accenture, og standarden på prosjektet gruppen hadde satt, er det valgt å implementere Scrum som arbeidsmetodikk. Dette har resultert i en rekke dokumenter som skal støtte Scrum-utførelsen i prosjektet, samt være tilstrekkelig dokumentasjon for overføring av prosjektet for videreutvikling.

Mål for læring

Ett av hovedmålene ved dette prosjektet var å lære oss flere nye rammeverk og teknologier. Dette er et svært stort mål for oss ettersom vi vil vise vår evne til å tilegne oss ny kunnskap. Samtidig vil det gjøre oss bedre rustet for utfordringer i arbeidslivet.

To av hovedmålene innenfor rammeverk og teknologier er å sette oss inn i Angular 2 og REST-API. Angular 2 er ett av de større rammeverkene for utvikling av webapplikasjoner. REST-API har etablert seg som en industristandard på hvordan web-servicer skal oppføre seg. Dermed har vi et ønske om å se mer på hvordan disse APIene lages. Vi har som mål å lage en applikasjon som følger arkitekturstandarder innenfor Enterprise-applikasjoner, det vil si implementere de fem lagene: Presentasjonslag, Servicelag, Businesslogikklag, Dataaksesslag og Persistenslag.

Vi har i tillegg som mål å utnytte det vi har lært om prosjektstyring, estimering og prosjektarbeid gjennom studieløpet.

Mål for resultatet

Oppdragsgiver ønsker en webapplikasjon for administrering av bachelorgruppene de tar inn hvert år. Dette for å få en bedre flyt, spesielt i registreringsprosessen. Et resultatmål av dette vil være å implementere et registreringsskjema for grupper, der studenter og oppgaver kan registreres samtidig. Ved å implementere et filhåndteringssystem direkte i applikasjonen kan brukere laste opp og håndtere filene sine på en tidsbesparende måte.

Oppdragsgiver har også ønske om å erstatte dagens løsning. Målet med applikasjonen blir derfor å fullstendig erstatte SharePoint som plattform for administrering av grupper.

Ved å utvikle et REST-API, tilrettelegger vi for skalering i alle deler av applikasjonen. For eksempel kan man utvikle en mobilapplikasjon som kommuniserer med samme data, eller åpne for at studenter og veileder har et forum i applikasjonen.

Applikasjonen blir utviklet for å brukes på PC, men et mål er at brukergrensesnittet også skal tilpasses håndholdte enheter.

Om oss


 • Adrian Melsom

  Dataingeniør

  Tidligere ansatt i Orakeltjenesten til HiOA. Fullstacker med stor entusiasme for Javaprogrammering og ny teknologi, særlig automatisering og pipelining av developmentprosesser. Setter pris på en god utfordring og er lite villig til å gi seg før problemet er løst.

 • adrianmelsom@gmail.com
 • Duy Nguyen

  Dataingeniør

  Tidligere rekvisittansvarlig for Orakel ved HiOA. Foretrekker å jobbe med webapplikasjoner, og er komfortabel med både frontend og backend. Har god kontroll på prosjektstyring og de mer administrative oppgavene i prosjektarbeid. Jobber som servitør på Tataki ved siden av Bachelorskriving.

 • johnny.ng95@outlook.com
 • Håkon Smørvik

  Dataingeniør

  Tidligere studentassistent i fagene Programmering og Programutvikling ved HiOA. Startet med programmering i Java og fokuserte på backend. Etter et møte med Angular 2, ble det utviklet en kjærlighet for frontend. Liker også prosjektstyring. Jobber nå som utvikler i WebTop ved siden av Bachelorskriving.

 • hakon.smoervik@live.com
 • Kim Vu

  Dataingeniør

  Hardware-entusiast med sterk interesse for ny teknologi og følge nøye med på de nyeste trendene. Liker godt utvikling av Android- og Webapplikasjoner, og har et godt øye for design. Har god erfaring med databaser, testing og backend. Ansatt i Orakeltjenesten til HiOA ved siden av Bachelorskriving.

 • kim_13.05.1995@hotmail.com

Dokumenter

Sluttrapport
02.12.2016

Oppsummerer av hele prosjektet.

Statusrapport
21.10.2016

Status rapport over foreløpig situasjon angående oppdragiver for bacherloroppgave

Forprosjekt
19.01.2017

Rapport for forprosjekt i forbindelse med bacheloroppgave

Planlagte Scrum Sprinter
26.01.2017

Alle planlagte sprinter i prosjektet