Cappelen Damm Bachelorprosjekt Quizverktøy for Cappelen Damm avd. grunnskole

Oppdragsgiveren vår er Cappelen Damm Akademisk forlag avd. grunnskole. Disse utgir lærebøker og digitale ressurser innenfor alle fag relatert til bla. grunnskolen. Prosjektet skal være et digitalt læreverktøy som har som mål å gjøre det lett for lærere å opprette quizer relatert til fag, og samtidig gjøre læring lettere og morsommere for elevene. I tilegg kan verktøyet brukes til å vurdere elevenes måloppnåelse.Petter Lysne

s198579@stud.hioa.no

Karianne Løkke

s198605@stud.hioa.no

Sofia Aittamaa

s198580@stud.hioa.no