NB!

Oslo, 20.01.2016

Det er skjedd en endring i de opprinnelige planene for oppgaven. Originalt skulle vi lage en applikasjon tilknyttet løsningen Fnugg.no, men dette ble ikke noe av da oppdragsgivers kunde ikke skulle gå videre med dette prosjektet de neste månedene. Vi har fått en ny oppgave og skal i steden jobbe med Redd Barna. Dette har medført at det ikke er konsistens i dokumentene på denne siden. Statusrapporten og prosjekskissen handler om Fnugg, mens forprosjektrapporten handler om Redd Barna.

Introduksjon til vårt prosjekt

Vi er stolte av å ha fått i stand et samarbeid med Making Waves om å gjøre vårt Bachelorprosjekt. Making Waves er veldig solide og gode på digitale tjenester og innhold, og møtene våre med dem har vært inspirerende og interessante. Prosjektet vi skal i gang med kan man lese mer om her, og det vil gi oss mulighet for å strekke oss langt både faglig og som gruppe.

Arbeidsmetodikk og avgrensing av prosjektet

 • Vi vil følge en arbeidsmetodikk som hjelper oss holde fremdrift, vite hvor langt man har kommet, hvor mye man har igjen, og som kan brukes som målingsverktøy mot produkteier og andre interessenter.
 • En realistisk avgrensing av prosjektet er viktig, spesielt i første del av prosjektet. Delprosjektene i seg selv kan bli veldig store og det gir ikke mening å starte på noe som ikke lar seg fullføre.

Lærings- og resultatmål

Læring og resultat går hånd i hånd og den største utfordingen er å håndtere mengden arbeid, avgrense det til realistiske delprosjekter og produsere til en så høy standard at hele eller deler av produktet kan settes ut i produksjon.

Læringsmål

 • Først og fremst, lære av de ansatte vi kommer i kontakt med i Making Waves.
 • Jobbe i et prosjekt over 5-6 måneder der det potensielt vil bli veldig mye kode og forskjellige moduler som skal jobbe sammen.
 • Teknologi:
  • Elasticsearch er mye brukt og det vil være en av hovedprioritetene å få lære mer om.
  • Jobbe med et eksternt REST API, sette seg inn i dokumentasjonen og forstå hvordan man forholder seg til disse.
  • Lage vårt eget REST API med rett granularitet, feilhåndtering, sikkerhetsmekanismer osv.
  • Lage database(r) som kan brukes i forbindelse med både kommunkasjon med brukerne av produktet, men også statisikk og forretningsspesifikke spørringer for produkteier.
  • Om tiden tillater, å lage et RESTful webgrensesnitt i HTML5, AngularJS og andre relevante teknologier.

Resultatmål

 • Hovedmålet er at så mye som mulig av det som blir produsert er så godt at det kan brukes i produksjon.
 • Produkteier må være fornøyd.
 • At vi står igjen med solid arbeidserfaring man ikke kan tilegne seg på Høgskole/Universitet, der man får en følelse av hvordan man jobber i næringslivet.