Digitus Dagsplan

- Hvem er vi?

Om oss

Kristoffer Hagen
Kristoffer Hagen
Studentnummer: s189149
Studieretning: Anvendt datateknologi
E-mail: mail@kris.li

Steffen Engebretsen
Steffen Engebretsen
Studentnummer: s189158
Studieretning: Anvendt datateknologi
E-mail: steffenengebretsen@gmail.com

Harald S. Adamsen
Harald S. Adamsen
Studentnummer: s189132
Studieretning: Anvendt datateknologi
E-mail: harald.sletten@gmail.com

David Meisund
David Meisund
Studentnummer: s189108
Studieretning: Anvendt datateknologi
E-mail: davidmeisund@gmail.com

Kort om oss og vårt mål

Alle medlemmene i gruppa går tredje året anvendt datateknologi på høgskolen i Oslo og Akershus. Gjennom studiet har vi opparbeidet oss en faglig tyngde som gir oss muligheten til å planlegge og utvikle løsninger for å forenkle livet til mennesker med nedsatt funksjonsevne og eller kognitive vansker. Dette vil gi flere mennesker muligheten til å ta del i den digitale utviklingen og spare samfunnet for store ressurser/kostnader. Hele samfunnet vil kunne dra nytte av disse løsningene og dermed vil forenkle hverdagen og øke livstrivselen for mange mennesker.

Vi er en sammensveiset gruppe som har jobbet sammen siden første klasse og som har veldig like ambisjoner med dette prosjektet. Målet vårt er å kunne skape en løsning som revolusjonerer måten man utarbeider ukeplaner og forenkle måten de oppfattes.


Hvorfor startet vi dette prosjektet?

Dette prosjektet var i utgangspunkt et prosjekt i et annet fag hvor HiOA samarbeidet med Oslo universitetssykehus for finne et verktøy som kan være til hjelp for deres brukere. I denne perioden fikk vi stor interesse for prosjektet. Vi syntes det var givende å kunne lage er verktøy som bidrar til økt livskvaliteten for mennesker som ikke har det like lett som andre. Vi bestemte oss derfor for å videreutvikle løsningen og bruke den som hovedprosjektet vårt.