Prosjektside

PlaNet

Gruppe 2015 - 20

Prosjektrapport

Om prosjektet

PlaNet er en «high-fidelity» prototype på en dagsplanapplikasjon bygget på blant annet HTML5, CSS3, JavaScript og PHP. Den er tilpasset nettbrett og er utviklet for og i samarbeid med oppdragsgiveren - Avdeling for nevrohabilitering ved Oslo universitetssykehus.

Målgruppen består av brukere med utviklingsforstyrrelser og kognitive funksjonsnedsettelser, og ansatte ved avdeling for nevrohabilitering som administrerer planene for brukeren.

adminpanel - PlaNet
Adminpanel
handlingskjede - PlaNet
Handlingskjede med brukergeneret bilde
ukeplan - PlaNet
Ukeplan

Skjermdumper fra PlaNet prototype