Hovedprosjekt ved HiOA - Gruppe 18

SIIS Level 3 on existing platform

Vurdere bruk av kommunikasjonsstandard under utarbeidelse på eksisterende embedded platform

Prosjektrapport levert

Etter en intensiv periode er prosjektrapport levert. Veileder og sensor kan logge inn for kopi.

Vellykket demonstrasjon

Vellykket demonstrasjon av det endelige produktet for både oppdragsgiver og veileder på HiOA.

SIIS - Subsea Instrumentation Interface Standardisation

Oppgaven omhandler støtte for en ny kommunikasjonsstandard for havbunnsutstyr på en eksisterende embedded plattform i bruk hos oppdragsgiver. Den aktuelle kommunikasjonsstandarden er SIIS level 3, som er under utarbeidelse.

Oppgaven inkluderer både en utredningsdel for egnethet samt en programmeringsdel hvor det er utviklet demonstrasjonsprogramvare for den aktuelle plattformen.

SIIS sin egen nettside er http://www.siis-jip.com/.

Forprosjekt levert

Forprosjektet er gjennomført og levert til veileder. Det er mye spennende stoff å ta tak i.Begrenset informasjon legges ut

Da dette prosjektet er knyttet opp mot andre prosjekter hos oppdragsgiver som er konfidensielle er det bestemt at informasjon fra denne oppgaven ikke legges ut. For veileder og sensor er det opprettet et eget område med dokumentasjon.
Statusrapport og prosjektskisse levert

Statusrapport og Prosjektskisse er lastet opp i HiOA sin løsning og sendt til veileder. I forbindelse med å finne hovedprosjektoppgaven skal det utarbeides både en statusrapport og prosjektskisse som leveres til høgskolen. I mitt tilfelle har jeg søkt om å få gjennomføre og skrive oppgave alene på bakgrunn av studie- og jobbsituasjon.

Opprettet hjemmeside

Dette er "Gruppe 18" sin hjemmeside i forbindelse med gjennomføring av hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) våren 2015. Gruppen sitt eneste medlem er Peder Stendebakken.