Sluttdokumentasjon

Hovedprosjekt Dataingeniørbachelor Våren 2015


Sluttdokumentasjonen er samlet i en enkel PDF fil og den består av følgende kapitler:


- Presentasjon
- Kravspesifikasjon
- Prosessdokumentasjon
- Produktdokumentasjon


Det er svært viktig at den som vurderer dette prosjektet først gjør seg kjent med dokumentasjonen, spesiet prosessdokumentasjonen.


Last ned sluttdokumentasjonen herSe produktet her SoProCV.com