Gruppe 16

Vi er guppe 16 består av Tam, Phillip, Eivind, Gabriel og Arslan. Vi har valgt å skrive bachelor oppgaven vår hos KnowIT. Her legger vi alle dokumentene våre samt dagbok.

Dagbok
Statusrapport Prosjektskisse Forprosjekt Sluttrapport