Bachelorprosjekt 2015
For Alexander Storhaug, Mikkel Oddum og Aleksander Skodbo


Velkommen til prosjektsiden vår!

På denne siden står det om prosjektet vårt