Gruppe 7 Sluttdokumentasjon

Sluttdokumentasjonen er tilgjengelig på https://simendsjo.me/hioa-2015-it-bachelor-gr7/

Siden krever brukernavn og passord gitt i den skriftlige dokumentasjonen.

Grunnen til at dette ikke er offentlig tilgjengelig, er et krav fra oppdragsgiver for bachelorprosjektet.