NB! Sluttrapporten er unntatt offentlighet og kan ikke ligge på denne siden.

COPS (Common Operational Picture Secured)

FFI ønsker en webapplikasjon der autoriserte brukere får differensiert tilgang til informasjon, basert på informasjon om brukerne. Eksempler kan være at kun norske brukere får tilgang til informasjon som kommer fra en gitt kilde, eller at brukeren må være klarert for 'NATO Secret' for å kunne se informasjon med denne graderingen. FFI bruker plattformen OpenAM til tilgangskontroll, og denne benytter standarden SAML 2.0 til å uttrykke informasjon om brukere. Webapplikasjonen som prosjektet skal lage må kunne forstå denne brukerinformasjonen, og deretter vise frem den informasjonen brukeren har tilgang til. Denne informasjonen skal presenteres dynamisk på kart og blir sendt til en server i form av NATOs egne filformater basert på XML. Dette kan typisk være informasjon om posisjon, nasjonalitet, med mer til objekter som vennlige tropper, fly, skip og lignende.

Erik Haider Forsén

Dataingeniørstudent

Julie Hill Roa

Dataingeniørstudent

Ole G. Hansen

Dataingeniørstudent

Erlend K. Rognes

Dataingeniørstudent