Status: Prosjekt levert.

Hovedprosjektside for Gruppe 43

Tittel:

Oppgave:

Gruppemedlemmer:

ProsjektGruppe:

Veileder:

Oppdragsgiver:

Kontaktperson:

Digitalt Helsekort for Gravide

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide

Petter Abrahamsen (s169962@stud.hioa.no), Stian Flatby (s171182@stud.hioa.no)

Gruppe 43

Thor E Hasle (thor.hasle@hioa.no)

CSAM Health AS

Ilan Eini (Ilan.Eini@csamhealth.com), prosjektleder

Om CSAM

CSAM Health AS (CSAM) er et privateid eHelse-selskap basert i Norge, med fokus på programvareløsninger som gir tilbydere av helsetjenester tilgang på viktig og relevant informasjon for å best mulig bistå pasienter og pårørende. Samtidig ivaretas pasientrettigheter, oppfølging og samhandling, faglige kvalitetskontroller og informasjonssikkerhet.

- Om CSAM

Prosjektets plass

Dette prosjektet vil være en del av CSAM sitt større prosjekt om å implementere en digital versjon av helsekort for gravide i Norge. Vår prototype vil bli brukt til fremvising av hvordan appene til android og iOS mest sannsynlig kommer til å se ut når alt er fullt implementert. Om de baserer koden til appene på prosjektet vårt eller om de velger å ta utgangspunkt i det visuelle og lage appene native er ikke enda avklart.

Prosjektet

Vi skal utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Dette skal utvikles i HTML5, CSS og JavaScript. Her skal det også være en fungerende backend som henter data fra en database. Hvordan denne er lagt opp er opp til oss å finne noe som fungerer. Hovedstøtte for iPhone, men hvis mulig også android og desktop støttet. Vi kommer til å bruke AngularJS og Bootstrap som verktøy for å få god støtte til mobil plattformer. Maskin plattform for utvikling vil være valgfritt, men CSAM ønsker at vi skal benytte oss av .NET (Microsoft Visual Studios) for å få en god MVC plattform med database.