PDF2XML Artikkelidentifikasjon

Her følger sluttdokumentasjonen, i form av hovedprosjektrapport og kildekodedokumentasjon.

Den opprinnelige hovedprosjektsida er å finne her

Sluttdokumentasjon

Dokument:
Hovedprosjektrapport
Av:
Ronny Ringkilen
Dato:
27.05.14
Dokument:
Javadoc kildekodedokumentasjon (public)
Av:
Ronny Ringkilen
Dato:
27.05.14
Dokument:
Javadoc kildekodedokumentasjon (full)
Av:
Ronny Ringkilen
Dato:
27.05.14