Skisse til sluttrapport

Hjem

Introduksjon til prosjektet

Hvordan kan vi få laget en fungerende og delvis avansert nettbutikk med kunnskapen vi har og rekker å tilegne oss?

Utvikling og metode

Resultater

Konklusjon

Forslag til innholdsfortegnelse:

Optimalisere rapporten for web:

Skriften skal være lett leselig med god kontrast i forhold til bakgrunnen. Avbrudd i teksten (bolker, avsnitt) skal ofte brukes, med ankere i overskriftene som kan nås fra en innholdsfortegnelse. Overskriftene må gi god beskrivelse av hva innholdet er, slik at det blir lettere å navigere. Det skal heller ikke være for mye tekst på hver side. Hver hovedbolk skal ha egen side som nås fra en hoved-innholdsfortegnelse, som bør være tilgjengelig fra hver side. Avnitt/blokker etter "F-mønsteret".