Dette er hovedprosjektsiden til Muna Ghafour og Ali Karaboga. Våren 2014 utførte vi hovedprosjekt i informasjonsteknologi og Anvendt datateknologi i samarbeid med Oslo kultur- og Utdanningsforening. Oppgaven besto i å lage en nettside hvor barn kan få online leksehjelp.